Công ty bảo vệ Plus và dịch vụ bảo vệ nhà hàng

Bảo vệ nhà hàng là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Việc đảm bảo công tác an ninh góp phần không nhỏ đến kinh doanh và sự phát triển của nhà hàng. Continue reading

Advertisements

Công ty bảo vệ Plus diễn tập bảo vệ dịp cuối năm

Công ty bảo vệ tại Hà Nội tổ chức diễn tập nghiệp vụ bảo vệ cho toàn bộ nhân viên nhằm tăng cường công tác bảo vệ an ninh trật tự cho khách hàng dịp cuối năm. Continue reading